Att anlägga en ridbana

Det är mycket att tänka på när man ska anlägga en ny ridbana. Det finns många saker som spelar in när du ska välja hur ridbanan ska vara konstruerad. Några saker som är viktiga att beakta är hur den ska användas. En ridbana som används till en typ av ridning kanske inte passar alls till en annan typ av ridning.

6854119-young-girl-riding-horse

Dränering av ridbana

När du ska anlägga en ridbana är det viktigt att dränera, men hur mycket arbete som krävs beror självfallet på hur förhållandena ser ut där just du ska anlägga banan. Du kan behöva dränera både under och runt om ridbanan.

Utformning runt om ridbanan

Andra viktiga aspekter när du ska anlägga en ny ridbana är hur belysningen ska vara beskaffad och hur staketet ska vara utformat. Även här är det viktigt att ha i åtanke hur och när ridbanan faktiskt ska användas. Ska den användas under alla säsonger, är en god belysning viktigt. Glöm inte bort att det under vintermånaderna i Sverige blir mörkt redan under tidig eftermiddag.

Staket är också en viktig faktor när du ska göra en ridbana. Det är viktigt att staketet är rejält och hållbart och passar för den typ av ridning och hästar som ska använda banan. Både vid själva underlagsarbetet och borrning för staketstolpar är det viktigt att använda sig av rätt maskiner och verktyg. Hos exempelvis Amas hittar du både jordborrar, maskiner för grävarbeten och annat som kan behövas.

En av de allra viktigaste faktorerna vid anläggning av en ny ridbana är utan tvekan själva underlaget. Även här är det viktigt att tänka på hur banan ska användas. Det påverkar vilken typ av underlag du behöver. När det gäller underlaget är ofta förarbetet det allra viktigaste för att få en hållbar och användbar ridbana.