Hästens historia

Man brukar säga att Tarpanen är den hästras som våra vanliga hästar härstammar och kommer ifrån. Man har hittat grottmålningar i Frankrike och man tycker sig kunna tyda målningar av hästar som man tror är Tarpanen hästar. Målningarna är över 40 000 år gamla.

gammal häst

Hästar har varit i människans tjänst och hjälpt oss enormt mycket under en väldigt lång period. Man brukar säga att hästar började användas för att hjälpa människan för ca 3500 år sedan med start i Persien, då användes hästen främst som jakt hjälpmedel. Det var vid krigstider som hästen började användas som riddjur. Användningen av häst och vagn samt dragare i gruvor kom senare.

Xenofon var hästtränare och grekisk hästfilosof. Han anses vara anfadern och grundaren av det vi idag kallar för hästridning. Han skrev en bok om hästar och ridning och det är den äldsta boken som finns inom ämnet.

Den allra första hästen var endast ca 25 cm hög vilket kan vara en förklaring till varför man till en början inte red på hästarna. Genom artens utveckling har hästarna blivit mycket större. Idag finns hästraser som är ca 180 cm i mankhöjd.

häst

Krig, jakt, jordbruk och transport är de som hästarna använts till mest genom historien. Idag finns det hästar i hela världen och de flesta länder har sina egna inhemska raser.
Nu för tiden används hästar främst för sport, avel och rekreation. På vissa håll i världen har den dock fortfarande en viktig funktion som dragdjur inom bland annat jordbruket.

Det är inte bara storleken på hästen som förändrats med tiden utan även beteendet har ändrats. Hästen har inte varit husdjur speciellt länge om man jämför med hur länge hästar har funnits. Därför är tamhästens beteende fortfarande desamma som den vilda hästen. Många beteenden så som till exempel hotsignaler är lika mellan hästar, åsnor och zebror. Detta tyder på att de förmodligen är släkt och bildades ut samma art långt tillbaka i tiden.
Hästens kommunikation är främst visuell, det vill säga mottagaren använder synen för att uppfatta signalerna. Hästens synsignaler består oftast av olika miner, kroppshållningar och rörelser som kombineras på olika sätt.